Oferta programowa

Przedszkole Baśniowy Zameczek to rodzinne przedszkole niepubliczne, doskonałe dla wymagających rodziców, poszukujących najlepszej opieki dla swojego dziecka. Realizujemy program wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat. Liczba miejsc jest ograniczona. Co nas wyróżnia?

W przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra. Dzieci znajdują się pod opieką nie tylko świetnie przygotowanych do wykonywania swojego zawodu nauczycieli wychowania przedszkolnego, lecz także pedagogów specjalnych, logopedy, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej, fizjoterapeuty, anglistki, którzy ukończyli wiele kursów pomocnych w pracy z najmłodszymi. Organizujemy również bezpłatne konsultacje lekarskie.

Małe grupy – w Terapeutycznym Przedszkolu Baśniowy Zameczek panuje domowa atmosfera, grupy są złożone z maksymalnie 6 przedszkolaków, a każdą z nich jednocześnie zajmują się dwie lub trzy nauczycielki oraz pozostali specjaliści. Dzięki temu opiekunowie mogą się skoncentrować na indywidualnych potrzebach absolutnie każdego dziecka, dostrzec problemy swoich podopiecznych i potrafią im skutecznie zaradzić. Zapisując swoje dziecko do naszego przedszkola mają Państwo gwarancję że zadbamy o jego prawidłowy rozwój intelektualny, motoryczny oraz emocjonalny.

Divider

Zajęcia

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Głównym celem pracy jest nauka z dzieckiem oparta na systemach motywacyjnych, w sposób promujący sukces dziecka, polegający na rozwijaniu zachowań nowych, deficytowych, eliminowaniu zachowań niechcianych oraz rozwijaniu samodzielności. Realizując podstawę programową terapeuci wraz z nauczycielami opracowują indywidualny program terapeutyczny, którego celem jest umożliwienie dzieciom zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości. W zakres zajęć dydaktycznych wychodzi edukacja językowa, przyrodnicza, społeczna, artystyczna, zdrowotna. Dodatkowo organizowane są zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej ,zajęcia umuzykalniające- rytmika, koncerty i przedstawienia teatralne, wycieczki edukacyjne, dziecięce eksperymenty, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania ze zwierzętami, warsztaty kulinarne.

ZAJĘCIA KULINARNE
Przygotowywanie jedzenia to jedna z ważniejszych czynności, które każde dziecko powinno umieć, aby w dorosłym życiu mogło cieszyć się zdrowiem. Podczas samodzielnego gotowania jesteśmy świadomi, co jest na talerzu, uczymy się twórczości, kreatywności, poznajemy nowe smaki, zapachy oraz faktury. Ta świetna zabawa, która kształtuje w dzieciach prawidłowe nawyki żywieniowe.

ALPAKOTERAPIA
Zajęcia oparte są na kryteriach terapii kontaktowej wykorzystującej naturalną bliskość dziecka z alpaką. Dzieci uczą się bezpiecznego postępowania ze zwierzęciem i jego pielęgnacji. Uczą się zrozumienia i poczucia odpowiedzialności. Alpaki swoim miłym przysposobieniem i bezwarunkową akceptacją pozwalają dzieciom w naturalny sposób zdobyć zaufanie do realnego świata. Integrując się z alpaką poprawia się ogólny rozwój fizyczny dziecka, a przy tym jego wytrzymałość i koordynacja ruchów.

GLOTTOZABAWY
Zajęcia edukacyjne wzbogacone są o glottodydaktykę – nowatorską metodę nauki czytania i pisania przez zabawę – opracowaną przez prof. Bronisława Rocławskiego. Podczas zajęć glottodydaktycznych mówi się do dzieci w specjalny sposób – dzieląc wyrazy na sylaby – oraz wykorzystuje się klocki z literami (tzw. “alfabet glotto”), które ułatwiają dziecku skojarzenie konkretnych głosek z literami.

REHABILITACJA
Rehabilitacja ruchowa w naszym przedszkolu to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń i gier ruchowych. Głównym jej celem jest rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnej sprawności oraz poprawie funkcjonowania dzieci. Ma ona na celu minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem OUN oraz zapobieganie i leczenie powstawania wad postawy. Odpowiednie połączenie metod terapeutycznych z zabawą umożliwia przeprowadzenie skutecznej terapii. Wszystkie stosowane podczas zajęć oddziaływania dobrane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, a to ma bardzo duży wpływ na jej efektywność.

Divider

Zajęcia terapeutyczne

Naszą ofertę wzbogacają zajęcia, które pomagają wzbudzić w dzieciach wszechstronność i pasję. Szczegółowe informacje o pełnym programie i zakresie zajęć otrzymają Państwo w placówce.

Zajęcia dostarczają dziecku wiele radości i kojarzą się z miłym spędzaniem czasu. Usprawniają wargi i język oraz pomagają w rozwoju mowy.

Zabawy logopedyczne

Zajęcia dostarczają dziecku wiele radości i kojarzą się z miłym spędzaniem czasu. Usprawniają wargi i język oraz pomagają w rozwoju mowy.
Dziecko narażone jest na szereg stresujących czynników. Wczesna diagnoza i podjęcie działań terapeutycznych może uchronić dziecko przed negatywnymi konsekwencjami.

Psycholog

Dziecko narażone jest na szereg stresujących czynników. Wczesna diagnoza i podjęcie działań terapeutycznych może uchronić dziecko przed negatywnymi konsekwencjami.
Pedagog specjalny wspomaga wszechstronny rozwój i funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej i prowadzi zajęcia w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Pedagog

Pedagog specjalny wspomaga wszechstronny rozwój i funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej i prowadzi zajęcia w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
Rehabilitacja ruchowa w naszym przedszkolu to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń i gier ruchowych. Głównym jej celem jest  rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnej sprawności oraz poprawie funkcjonowania dzieci.

Rehabilitacja

Rehabilitacja ruchowa w naszym przedszkolu to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń i gier ruchowych. Głównym jej celem jest rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnej sprawności oraz poprawie funkcjonowania dzieci.
Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Przez zabawę dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego.

Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Przez zabawę dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego.
Dzięki tej metodzie dzieci mogą uwolnić się od zahamowań i zapomnieć o ograniczających je trudnościach poprzez świat muzyki.

Muzykoterapia

Dzięki tej metodzie dzieci mogą uwolnić się od zahamowań i zapomnieć o ograniczających je trudnościach poprzez świat muzyki.
Metoda przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania oraz usprawnia funkcje psychomotoryczne, wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe.

Metoda Dobrego Startu

Metoda przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania oraz usprawnia funkcje psychomotoryczne, wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe.
Zajęcia dostarczają wiedzę oraz pozytywne wzorce zachowania, sprawiają, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania dzięki czemu potrafi samo stawić czoła problemom.

Bajkoterapia

Zajęcia dostarczają wiedzę oraz pozytywne wzorce zachowania, sprawiają, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania dzięki czemu potrafi samo stawić czoła problemom.
Wczesne uczenie rymowanek, wierszyków ułatwia dzieciom uświadomienie sobie istnienia dźwięków w słyszanych i wymawianych przez nie słowach, co sprzyja ćwiczeniom w koncentracji uwagi.

Przytulanki

Wczesne uczenie rymowanek, wierszyków ułatwia dzieciom uświadomienie sobie istnienia dźwięków w słyszanych i wymawianych przez nie słowach, co sprzyja ćwiczeniom w koncentracji uwagi.
Divider

PLAN DNIA

GodzinyOpis
8:00 – 9:00• schodzenie się dzieci,
• zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,
• praca indywidualna
9:00 – 9:15• przygotowanie do śniadania
9:15 – 9:45• śniadanie
9:45 – 10:00• czynności higieniczne
10:00 – 11:30• realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą
• terapia indywidualna dostosowana do potrzeb dziecka
11:30 – 11:45• przygotowanie do obiadu
11:45 – 12:15• zupa
12:15 – 13:45• odpoczynek poobiedni (bajki, muzyka relaksacyjna)
13:45 – 14:00• obiad
14:00 – 15:00• spacer
• zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali
• zabawy ruchowe
15:00 – 15:15• przygotowanie do podwieczorku
15:15 – 15:45• podwieczorek
15:45 – 16:00• praca indywidualna z dziećmi
• zabawy swobodne i ruchowe
• gry i zabawy w kącikach zainteresowań
• obiad
Divider

Adaptacja

W naszym przedszkolu czas adaptacji zaczyna się zawsze tydzień przed przystąpieniem Dzielnego Przedszkolaka do przedszkola. W ostatnim tygodniu sierpnia organizowane są specjalne zajęcia adaptacyjne (o szczegółach informujemy w lipcu). W trakcie adaptacji, zależnie od sytuacji emocjonalnej dziecka i przebiegu adaptacji, Rodzic może przebywać z dzieckiem na terenie przedszkola, uczestniczyć w zajęciach, do momentu zaadoptowania się dziecka w grupie.